Oferta szkoleniowa Fundacji Laboratorium Innowacji i Kreatywności

 

Design Thinking – skuteczne projektowanie nowych rozwiązań

» sprawdzona metoda z Doliny Krzemowej

» proces tworzenia innowacyjnych produktów i usług

» techniki badania potrzeb i problemów użytkowników

» niskobudżetowe prototypowanie i testowanie rozwiązania przed wdrożeniem

» tak pracują m. in: Google, Apple, IDEO, Browar Łomża, Kopalnia Soli w Wieliczce

Badania KPMG Polska (Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce: 2014) wskazują, że dla 90% badanych przedsiębiorstw najczęściej wymienianą korzyścią z prowadzonych prac innowacyjnych jest poprawa jakości produktów i usług, dla 84% firm w przemyśle i 87% w handlu i usługach uzyskało lepszy wizerunek marki oraz poprawienie jakości obsługi klienta.

 

Ctrl+Alt+Del – zmiana jako warunek kreatywności

» kreatywność wymaga działań zmierzających do zmiany

» to metoda stymulująca zrównoważoną zmianę od idei do działania

» to wskazówki jak wykorzystać obecny potencjał i różnorodne jego wariacje oraz jak systemowo usuwać przeszkody

» efektem jest postawa gotowa do zmian, umiejętność ich planowania i wdrażania

“Kreatywnością nie można zarządzać – można natomiast zarządzać tak, aby osiągnąć kreatywność” – tak twierdzą specjaliści Google, IDEO, Novartis, Intuit, E Ink oraz Harvard Business Review (96/2011)

 

Trening kreatywnego myślenia

» kreatywność to umiejętność rozwiązywania problemów w innowacyjny sposób

» trening kreatywności rozwija umiejętności:

• łamania schematów (m. in. za pomocą technik takich jak “przypadkowe wejście”, “superpozycje”, “operator WCK”, “F9”);

• wykorzystania usystematyzowanej wiedzy, doświadczenia, myślenia logicznego w sposób innowacyjny.

» zespół podczas treningu doskonali:

• zarządzanie swoimi kompetencjami;

• proces komunikacji;

• umiejętność kreatywnej współpracy.

Chcesz się dowiedzieć co Ci zaproponujemy?

Skontaktuj się z nami: szkolenia@flik.org.pl