Wierzymy w kreatywności i zdobywanie umiejętności, które są niezbędne do osiągania sukcesów. Dlatego też pracujemy nad rozwiązaniami poprawiającymi twórcze myślenie i pracujemy nad ich ciągłym udoskonaleniem. W naszej fundacji kładziemy nacisk na przedsiębiorcze myślenie oraz kreatywne działanie.

Kursy kreatywności

Kursy realizujemy  w okresie semestru na małopolskich uczelniach głównie w Krakowie.

Szkolenia w formie zamkniętej i otwartej

Szkolenia dotyczą zakresu kreatywnego i twórczego myślenia, budowania zespołu.

Warsztaty

Warsztaty prowadzimy przy okazji różnorodnych spotkań i inicjatyw.

Organizowanie i promowanie wydarzeń promujących kreatywność i przedsiębiorczość

Organizujemy konferencje związane z twórczym i kreatywnym myśleniem. Dzięki czemu możesz nas spotkać na żywo i z nami porozmawiać.

Mentoring

Bierzemy udział w projektowaniu, budowaniu i wspieraniu komercyjnych jak również społecznych projektów  związanych z kreatywnych rozwiązań.

Społeczne happeningi i akcje

Organizujemy  i bierzemy udział w inicjatywach związanych z kreatywnym myśleniem.