DT Week – Service Design Network meetup w Krakowie

DT Week – Service Design Network meetup w Krakowie

Działając w obszarze design thinking, styczność z service design jest nieunikniona. Tematy te nie są sobie obce, ale jednak nie są ze sobą równoznaczne. Chcąc zebrac więcej doświadczenia obserwowałam tę dziedzinę prywatnie, czytałam blogi i artykuły,  a nawet wprowadzałam jej założenia do własnych projektów, ale nigdy wcześniej nie poznałam kogoś, kto studiowałby service design tak „oficjalnie” na jakiejś uczelni wyższej. Okazja pojawiła się podczas tegorocznego Design Thinking Week w Krakowie. Zrządzeniem losu okazało się, że własnie oficjalnie zatwierdzony został Serivce Design Network Chapter Poland (w skrócie SDNPoland)! Super!!! W ramach DT Weeku zorganizowane zostało spotkanie pod patronatem FLIKa i SDN Chapter Poland. W pomieszczeniach Socjomanii, krakowskiej firmy specjalizującej się w konsultingu i digitalizacji, spotkali się członkie SDNPoland, wielbiciele i praktykujący service design, oraz wszyscy zainteresowani tematem. To, co uderzyło mnie najbardziej, to pełne skupienie uczestników podczas prowadzonych prelekcji. Z reguły jestem zwolenniczką luźnego podejścia do wszelkich spotkań (w końcu wszyscy jesteśmy ludźmi i możemy się jakoś do siebie dostosować), ale tak zupełnie inna była cisza podczas wykładów – stanowi to na pewno o interesującym i wysokim poziomie prelekcji. A oto, co się zadziało: Spotkanie otworzyły Kasia Młynarczyk i Marta Kuroszczyk, matki-założycielki SDNPoland, obie studiujące service design. Carolina Pietyra z firmy AKTAN opowiedziała o roli service design w procesie transformacji w branży motoryzacyjnej i energetycznej. Ja przedstawiłam własne studium przypadku czy można relacje międzyludzkie traktować jako usługę. Kasia Młynarczyk przedstawiła podsumowanie tegorocznej globalnej konferencji Service Design Network, która odbyła się w Dublinie. W opowieściach z Service Design Network Conference kwestia kultury zdawała się być mega ważna, i dlatego Kasia sama wprowadziła ten wątek do swojej prezentacji. I ja się cieszę...
Empatyzacja poprzez analizę trendów

Empatyzacja poprzez analizę trendów

Przeglądając New Normal TrendBook 2019/20 oraz załączony do niego ToolBook (dostępny tutaj), znalazłam ciekawą propozycję narzędzia, które można wykorzystać do empatyzacji. Z reguły sięgamy po mapę empatii czy personę, wywiady … a ja dzisiaj proponuję Analizę zmiany. Jest to narzędzie, które pozwala na  szerokie spojrzenie na nasze życie w różnych kategoriach oraz z perspektywy konkretnych zmian, odkryć, czy też zastosowań i ich konsekwencji. Na początek należy odróżnić zmiany od trendów, bowiem trend to taka zmiana która ewoluuje, doskonali się, zmienia z biegiem czasu ale nie zanika. Dobrym przykładem jest rozwój telefonii komórkowej czy też pojawienie się smartfonów. Inne zmiany są sezonowe. Trendy wywołują konkretne zmiany w naszym życiu, intensywnie ingerują w zakresie produktów oraz usług, ale co jest szalenie widoczne przy wcześniej wspomnianych smartfonach silnie wpływają również na życie społeczne. Każda zmiana w tym obszarze, ma również konsekwencje, a przedyskutowanie tych zjawisk w grupie projektowej daje nam szerokie spectrum rzeczywistości i zmieniających się oczekiwań ludzi. A zatem jest to ciekawy punkt wyjścia dla analizy potrzeb użytkownika. Okiem trenera Z perspektywy warsztatu, narzędzie to stwarza okazję do poznania się uczestników w ciekawej rozmowie, pozwala na wymianę opinii oraz różnorodnych doświadczeń. Im bardziej zróżnicowany zespół pod względem wieku i zawodu, tym lepiej. Lecz ze względu na czasochłonność narzędzia, radziłabym niewielkie grupy dyskusyjne do 4 osób. Aby nie nastąpiło znużenie i zmęczenie facylitator/trener powinien umiejętnie kontrolować tempo i atmosferę pracy. Uczestnicy ostatniego warsztatu twierdzili, że narzędzie uporządkowało im dyskusję, pozwoliło poszerzyć perspektywę oceny swojego pomysłu, odszukania zagrożeń które mogą być jednocześnie szansą dla rozwoju własnych...
DT Week

DT Week

Już za tydzień odbędzie się kolejna, czwarta edycja festiwalu Design Thinking Week. W tym roku zespoły z dziesięciu miast w Polsce: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Częstochowy, Łodzi, Katowic, Poznania, Kielc i Ostrowa Wielkopolskiego skupią się na empatii i współpracy jako kluczowych kompetencjach przyszłości. O fazie empatyzacji możecie przeczytać również w naszym wcześniejszym wpisie.   Kraków tym razem oferuje trzy wydarzenia: Akademia Design Thinking: Empatyzacja – warsztaty dla początkujących, otwarte dla każdego kto chciałby poznać metodę Design Thinking. Spotkanie krakowskiego oddziału Service Design Network Poland – wydarzenie dla osób zainteresowanych budowaniem społeczności wokół tematyki service design i wymianą kompetencji. Podczas tego spotkania między innymi będzie można posłuchać wystąpienia naszej Gosi (Gosia Pytel) na temat “Czy można traktować relacje międzyludzkie jako usługę?”. Weekendowe warsztaty projektowania czapki krakuski – wydarzenie dla miłośników Krakowa, podczas którego uczestnicy razem z ŻyWa Pracownia, Fundacja Od Kultury oraz Fundacja Laboratorium Innowacji i Kreatywności stworzą nowy, krakowski gadżet.   Serdecznie zapraszamy :-)   Historia DT Week Idea Design Thinking Week powstała w trakcie II Zlotu Absolwentów Programu Top 500 Innovators w maju 2014 roku. Podczas panelu dyskusyjnego “DT na rzecz integracji środowiska absolwentów TOP 500” padła propozycja zorganizowania wspólnego wydarzenia mającego na celu promowanie metodyki Design Thinking w Polsce oraz integrację osób zajmujących się tą tematyką. Pomysł podchwycili wszyscy paneliści i jesienią tego samego roku zorganizowaliśmy pierwszy DT Week. Co działo się w kolejnych edycjach w Krakowie możecie obejrzeć na filmach: 2014 2015 2017...
Empatia w myśleniu projektowym

Empatia w myśleniu projektowym

Empatia to zdolność rozpoznawania emocji doświadczanych przez innych. Według Marshalla Rosenberga jest “to pełne szacunku rozumienie cudzych doświadczeń”. Empatia jest niezbędna do tego, by w centrum postawić ludzkie potrzeby i wartości, gdyż “wymaga skupienia całej uwagi na tym, co mówi drugi człowiek”. Dlatego też empatia jest podstawą dobrego projektu, ponieważ pozwala skupić się na potrzebach osób, dla których projektujesz rozwiązanie i przeanalizować otrzymaną od nich informację zwrotną.
Dlatego faza empatyzowania jest pierwszą z pięciu elementów składających się na proces design thinking.