InGenius – Silnik innowacji

InGenius – Silnik innowacji

Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia w nauczaniu kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości na Uniwersytecie Stanforda, profesor Tina Seelig napisała książkę “InGenius”, w której stara się odpowiedzieć na pytania: “skąd się biorą pomysły?” oraz “co wpływa na naszą kreatywność?”. Tak powstał model “silnika innowacji”, który ukazuje sposób, w jaki myślimy o kreatywności i innowacji jako jednostki, zespoły czy organizacje. Model ten jest zbudowany jako wstęga Möbiusa, uwzględniając zarówno to, co dotyczy naszego wnętrza: nastawienie, wiedzę oraz wyobraźnię, jak i nasze otoczenie: zasoby, kulturę i środowisko. Wiedza dostarcza paliwa wyobraźni, wyobraźnia jest katalizatorem do przemiany wiedzy w pomysły, zaś nastawienie jest iskrą potrzebną do wprawienia silnika innowacji w ruch. Wyobraźnia Kreatywność w naturalny sposób wiąże się z wyobraźnią, wyobraźnia zaś potrzebuje właściwych pytań aby się rozwijać i podsuwać rozwiązania. Zamiast zamykających pytań typu “ile jest 5 + 5?” warto przeformułować pytanie: “jakie dwie liczby sumują się do 10?”, na które istnieje nieskończona liczba prawidłowych odpowiedzi. Wielkie odkrycia i zmiany, jak na przykład rewolucja kopernikańska, nie miałyby miejsca gdyby nie zadanie nowego kluczowego pytania. Tina proponuje kilka sposobów na ćwiczenie wyobraźni. Jednym z nich jest opowiadanie dowcipów, w którym istotą jest właśnie zmiana punktu widzenia. Innym jest łączenie ze sobą rzeczy które dotąd nie były powiązane i tworzenie z nich kombinacji. Jako przykład podaje japońską sztukę Chindōgu, która polega na tworzeniu rzeczy bezużytecznych, ale wyglądających na użyteczne. Kolejnym sposobem jest kwestionowanie założeń. Wiedza W motorze innowacji stworzonym przez Tinę Seelig wiedza jest zestawem narzędzi dla wyobraźni. Jednym ze sposobów zdobywania wiedzy jest uważność. Przez brak uważności tracimy możliwości dostrzegania zarówno problemów, które moglibyśmy rozwiązać, jak i samych rozwiązań. Nastawienie Aby zabrać się za...
Prawo jazdy

Prawo jazdy

Historia rozpoczyna się w pewien ciepły, letni dzień, w który postanowiłam że już najwyższa pora zapisać się na kurs prawa jazdy. Nie myśląc wiele wybrałam się do najbliższej szkoły jazdy, którą mijałam po drodze na trening do klubu fitness. Przecież nie będę tracić czasu na dojazdy, jak mogę się uczyć tuż pod domem ;-) Zmotywowana, pełna energii podpisałam umowę i rozpoczęłam kurs.

Empatia w myśleniu projektowym

Empatia w myśleniu projektowym

Empatia to zdolność rozpoznawania emocji doświadczanych przez innych. Według Marshalla Rosenberga jest “to pełne szacunku rozumienie cudzych doświadczeń”. Empatia jest niezbędna do tego, by w centrum postawić ludzkie potrzeby i wartości, gdyż “wymaga skupienia całej uwagi na tym, co mówi drugi człowiek”. Dlatego też empatia jest podstawą dobrego projektu, ponieważ pozwala skupić się na potrzebach osób, dla których projektujesz rozwiązanie i przeanalizować otrzymaną od nich informację zwrotną.
Dlatego faza empatyzowania jest pierwszą z pięciu elementów składających się na proces design thinking.

What I wish I knew… – O odnajdywaniu swego miejsca w świecie

What I wish I knew… – O odnajdywaniu swego miejsca w świecie

Książka, którą chcę wam dzisiaj przedstawić, ma swoją długą historię we FLIKu. Wszystko zaczęło się pewnego pięknego jesiennego poranka w słonecznej Kaliforni, gdzie jedna z naszych współzałożycielek, Weronika, z rumieńcami na twarzy uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez Tinę Seelig – dyrektor wykonawczą programu Stanford Technology Ventures, nauczycielką kursów przedsiębiorczości i innowacji w Hasso Plattner Institute of Design (popularnie zwanym d.school) na Uniwersytecie Stanforda…

The Creative Habit – O budowaniu twórczego nawyku

The Creative Habit – O budowaniu twórczego nawyku

Kreatywność jest umiejętnością – i jak to jest z każdą umiejętnością – można się jej nauczyć. Warto nauczyć się procesu, który “indukuje” kreatywność. Tu z pomocą przychodzą nam nawyki – można w sobie wypracować takie, które pomogą nam wzbudzać kreatywność zawsze wtedy, gdy jest ona potrzebna. O tym właśnie jest książka, którą dzisiaj chciałabym przedstawić, czyli “The Creative Habit. Learn it and use it for life” autorstwa Twyli Tharp.