Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą pasjonatów kreatywności. Interesujemy się tym jak rozwijać w sobie i zespołach umiejętność kreatywnego myślenia i działania, jak patrzeć na problemy przez pryzmat możliwości. Inspiracje i doświadczenia czerpiemy z różnych środowisk, z pracy na uczelniach, w firmach i organizacjach pozarządowych. Nasz zespół jest otwarty na nowe osoby i wciąż się rozwija.

Swoją historię zaczęliśmy w roku 2012, gdy dwie absolwentki programu Top 500 Innovators: Weronika i Mirka założyły zespół Creative Cracow (CC). Naszym celem było wcielanie w życie doświadczeń wyniesionych ze stażu w Dolinie Krzemowej. Dwa lata po rozpoczęciu działalności CC powołaliśmy Fundację Laboratorium Innowacji i Kreatywności (FLIK). W swojej pracy czerpiemy inspirację z metod poznanych w d.school na Uniwersytecie Stanforda oraz treningów twórczości, zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Aktywnie i systematycznie rozwijamy swoją bazę metod i technik pracy twórczej z zakresu: rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia i działania, współpracy i komunikacji.

Nasze doświadczenie

» kursy, szkolenia i warsztaty z kreatywności, Design Thinking, Ctrl+Alt+Del;

» kreatywne gry miejskie;

» mentoring i moderacja spotkań metodami kreatywnymi;

» organizacja wydarzeń: Polsko-Amerykański Most Innowacji (PAMI 2015-2017), festiwal Design Thinking Week Kraków, kreatywne śniadania, Kreatywne Lato z Creative Cracow;

» współpraca z różnymi grupami pod względem profesji jak i wieku;

» aktywny udział w wydarzeniach, m.in. w TEDx Warsaw Presidental Palace, VIII Kongresie Obywatelskim, I Kongresie Rozwoju Edukacji, konferencji Life Science Open Space.

Współpracowaliśmy m.in. z: